Rumunia

Odkryte kierunki

Wyjazd do Rumunii

Rumunia, dawna prowincja rzymska zachowała na przestrzeni wieków swój łacińskiego pochodzenia język i winiarską tradycję. Zebrały się tu wszystkie elementy sprzyjające dobrej jakości win : ta sama co we Francji szerokość geograficzna , kontynentalny klimat z latem suchym i gorącym, ale łagodnym dzięki bliskości Morza Czarnego i Karpat, wapienna gleba na łagodnych, dobrze nasłonecznionych stokach. Kraj podzielony jest na sześc regionów winiarskich. Głównymi odmianami winorośli są tu rodzima biała feteasca oraz feteasca regala. Nastrojowe, porośnięte lasami wzgórza Transylwanii w centrum kraju są źródłem wielu dobrych białych win, zwłaszcza w regionie Tirnave . Inne nazwy geograficzne spotykane na etykietach to obszar Murfatlar na wybrzeżu oraz Dealul Mare,na podgórzu Karpat.

FOTOGRAFIE

Zdjęcia z wyjazdu